Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Pomiar hałd kruszywa

Pomiar hałd kruszywa jest jednym z wielu zadań stawianym geodetom podczas ich pracy zawodowej. Tego typu opracowania wykonywane są w celu porównania rzeczywistej objętości, a co za tym idzie masy kruszywa, z wartościami znajdującymi się w rejestrach przewozowych. Poprzez objętość hałd określa się również rzeczywisty obmiar robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Pomiar odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie określa się płaszczyznę na której składowane są kruszywa. W drugim etapie mierzy się usypaną hałdę. Objętość określa się na podstawie różnicy ukształtowania hałd kruszywa a płaszczyzny odniesienia.

Dokładność określenia objętości zależy od stosunku ilości pomierzonych punktów dorozmiarów hałdy oraz od jej ukształtowania. W praktyce oznacza to, ze hałda duża, mocno pofałdowana powinna być odwzorowana bardzo dużą ilością punktów, tak aby założony model hałdy jak najdokładniej odpowiadał stanu faktycznemu.

W sytuacji, gdy określona jest dokładnie objętość hałdy, dokonuje się wyznaczenia masy hałdy poprzez wykonanie iloczynu objętości i gęstości kruszywa. Gęstość wyznaczana jest laboratoryjnie na podstawie badania kilku reprezentatywnych próbek.


Powrót