Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Orzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Przydatne strony internetowe!

Geodezyjne:

Dla interesantów