Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Mapa do celów projektowych

Tyczenie budynku

Inwentaryzacja powykonawcza budynku oraz przyłączy

Pomiary hałd kruszywa

Wznowienie granic

Podziały nieruchomości

Pomiary przemieszczeń, badania pionowość oraz analizy inżynieryjne

Pomiary batymetryczne, linii energetycznych, geologiczne