Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej- mapy sytuacyjno- wysokościowej na wybranym obszarze. Mapa ta jest niezbędna do: Mapa do celów projektowych obejmuje swoim zasięgiem obszar inwestycji wraz z pasem terenu wokół niego, nie mniejszym niż 30 m. Jest to uzależnione od charakteru inwestycji i potrzeb klienta. Ważność mapy jest ograniczona czasowo, zazwyczaj ok. 6 miesięcy. Do tego czasu musi zostać przygotowany i wniesiony projekt na mapę.

Stworzenie mapy wraz z wszelkimi formalnościami trwa ok. 1 miesiąc


Powrót