Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości stanowi jedną z dłuższych i trudniejszych procedur geodezyjnych. Czas wykonania podziału trwa od 3 miesięcy do nawet około 3 lat i zależy to od bardzo wielu czynników.

Najważniejsze dla inwestora jest informacja czy daną działkę w ogóle można podzielić. Inwestor (właściciel) musi sprawdzić czy dla jego działki istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest należy sprawdzić, jaka jest dopuszczalna minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki. Jaka jest minimalna szerokość frontu działki i jaka musi być minimalna szerokości drogi dojazdowej do nowo wydzielonych działek. Mając te informacje (najlepiej jak właściciel pozyska z gminy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dostarczy geodecie) można planować razem z geodetą na temat możliwości podziału nieruchomości, tak, aby klient miał z podziału jak największe zyski i był z tego zadowolony. W przypadku, gdy plan miejscowy jest w trakcie tworzenia wszystkie podziały nieruchomości na tym terenie są wstrzymane na okres do jednego roku.

Aby geodeta mógł wykonać podział nieruchomości muszą się zgodzić (własnoręczny podpis) na to wszyscy współwłaściciele nieruchomości. W przeciwnym przypadku konieczna jest rozprawa sądowa w celu wyjścia ze współwłasności i tu może minąć kolejny rok lub dłużej.

Na pierwsze spotkanie z geodetą, aby rozmowa była merytoryczna i dała jasną odpowiedz właścicielowi czy i jak może podzielić swoją nieruchomość to właściciel musi mieć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 2 miesięcy) i aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 2 miesiące).


Powrót