Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Pomiary batymetryczne

Batymetria jest dziedziną nauki zajmująca się pomiarami głębokości jezior, rzek, mórz. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wykonuje się mapy ukształtowania dna zbiorników wodnych lub przekroje poprzeczne ukształtowania koryta rzecznego.

Na podstawie tego typu opracowań zarządca danego cieku lub zbiornika jest w stanie określić:

Pomiary głębokości dna zbiorników wodnych, w zależności od wielkości oraz głębokości, wykonywane są przy pomocy sprzężonych urządzeń geodezyjnych takich jak tachimetr elektroniczny lub GPS oraz urządzeń do pomiarów hydrologicznych, np.: echosond punktowych, sonarów.

Pomiary linii energetycznych

Pomiary zwisu lin prowadzone są przede wszystkim z uwagi na względy bezpieczeństwa. Według wymogów eksploatacyjnych naprężenia w przewodach elektroenergetycznych (np. wysokiego napięcia), a także w linach montowanych w innych konstrukcjach wiszących (mosty wiszące, kominy i maszty z odciągami) powinny być zachowane podczas montażu, jak również w trakcie późniejszej wieloletniej eksploatacji. Dlatego, powinno się wykonywać co pewien okres czasu pomiary inwentaryzacyjne mające na celu wyznaczenie aktualnego zwisu. Zmiany zwisów są związane bezpośrednio ze zmianami długości przewodów, a te z kolei są uzależnione min. od: materiału, z jakiego przewody są wykonane, obciążenia, jakiemu poddane są przewody i temperatury.

Przy okazji wyznaczania zwisów linii wysokiego napięcia można również wyznaczyć ich dokładny przebieg, należy bowiem pamiętać, że w zależności od napięcia podane są minimalne odległości, jakie należy zachować planując np. budowę domu czy projektując plac magazynowy.

Pomiary dla geologów

Usługi wykonywane dla firm geologicznych obejmują prace takie jak:

Wykonujemy pomiary w dowolnie wybranym układzie odniesienia, zarówno globalnym jak i lokalnym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych instrumentów geodezyjnych gwarantujemy wysoką precyzje naszych pomiarów


Powrót