Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Tyczenie budynku

Pierwszym etapem każdej budowy jest wytyczenie budynku w terenie, czyli wyznaczenie w rzeczywistości założeń projektowych. Jest to bardzo ważny element, rzutujący na dalszy proces budowy budynku.

Budynek powinien być wytyczony na tzw. „ławy fundamentowe”, czyli drewniane ramki zastabilizowane w odległości ok. 1.5 m poza obrysem budynku. Na „ławach „ geodeta stabilizuje gwoździe , dzieki którym można rozciągnąć zyłkę wyznaczającą oś budynku. Rozwiązanie takie umożliwia odtwarzanie osi budynku na każdym etapie zachowując jednocześnie wymagane dokładności. Budynek musi być z dużą dokładnością wyznaczony względem granic, posadowienie budynku za blisko sąsiada może w skrajnych sytuacjach skutkować rozbiórką budynku.

Zlecając TerraGeo tyczenie budynku, mają Państwo gwarancje usytuowania budynku zgodnie z projektem, zachowanie projektowanych wymiarów, dostosowanie posadowienie budynku do linii rozgraniczających. Geodeta po wytyczeniu budynku w terenie dokonuje wpisu w dzienniku budowlanym

Powrót