Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Wznowienie granic

Wznowienie granic polega na odtworzeniu znaków granicznych np. kamieni granicznych, rurek, betonowych graniczników. Procedura ta jest możliwa do wykonania tylko i wyłącznie w sytuacji gdy kiedyś w przeszłości granice nieruchomości były już określone w sposób prawny (np. podczas wykonywania podziału, rozgraniczenia).

Pełny proces wykonywania tej usługi składa się z następujących etapów:

W zależności od potrzeb wykonujemy również tyczenie ogrodzeń oraz odnajdywanie punktów granicznych. W praktyce często występuje potrzeba odnalezienie punktów granicznych, które znajdują się w terenie, jednak ze względu na bardzo dużą powierzchnie lub nie korzystne zagospodarowanie działki, nowi właściciele potrzebują pomocy w odnalezieniu punktów granicznych.


Powrót